Beemster Schagen VOF Beemster Schagen VOF, gevestigd aan Makado Centrum 5 1741JA Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.beemsterschagen.nl 
Makado Centrum 5
1741JA Schagen
+31224213227

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beemster Schagen VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Mobiel telefoonnummer
– Huidige provider
– Identiteitsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beemster Schagen VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– kredietwaardigheidscheck bij Beemster Schagen VOF is het mogelijk om achteraf te betalen
voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen
misbruik, laten wij uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke
persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een
kredietwaardigheidsbeoordelaar bijvoorbeeld: KPN, Telfort, Vodafone, T-Mobile & Ben, die
deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beemster Schagen VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Beemster Schagen VOF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beemster Schagen VOF neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beemster Schagen VOF) tussen zit. Beemster Schagen VOF gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10, Stein kassasoftware, FIT administratiesoftware, de Website van Beemsterschagen.nl.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Beemster Schagen VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën):

–  Contract gegevens: 5-7 jaar
–  Bestelgegevens: Worden verwijderd zodra afgehaald, tenzij aankoop op naam wordt gedaan.
–  Aankoopgegevens: geen termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beemster Schagen VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beemster Schagen VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beemster Schagen VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees meer over cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beemster Schagen VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beemsterschagen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beemster Schagen VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beemster Schagen VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beemsterschagen.nl. Beemster Schagen VOF heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Op elke PC welke aanwezig zijn in de panden van Beemster Schagen of Telecombinatie Anna
Paulowna is een virusscanner aanwezig.
– Op iedere PC zijn spam filters actief welke spam, reclame en uitlokking tot het invullen van
gegevens tegen houden.
– Op pc’s welke aanwezig zijn op de winkelvloer zitten meerdere veiligheidschecks om geen
toegang tot klantgegevens te krijgen voor onbevoegden.
– Iedere PC is beveiligd met een wachtwoord en worden uitgelogd zodra een werknemer de
werkplek verlaat.
– Om toegang te krijgen tot gegevens in het kassasysteem dient er ingelogd te worden met een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
– Wanneer men toegang wil tot het administratiesysteem van Telecombinatie (FIT) dient men in
te loggen via een twee-staps-verificatie. Eerst dient men het (google) email adres en
bijbehorende wachtwoord in te voeren waar vervolgens een controle SMS verstuurd wordt
naar de gebruiker zijn telefoon met een tijdelijke inlog code. Middels deze 2 controles kan men
toegang krijgen tot het administratiesysteem.
– Het systeem van Telecombinatie (FIT) vergrendelt automatisch na 60 seconden wanneer er niet
in het systeem gewerkt wordt. Deze kan ontgrendeld worden met een pincode.
– Op pc’s welke aanwezig zijn op de werkvloer zit een automatische vergrendeling zodra de
werknemer welke toegang heeft tot verschillende gegevens, wegloopt van zijn werkplek, de pc
vergrendelt. Deze beveiliging werkt door middel van bluetooth en een geïntrigeerde functie in
Windows 10.
– Ieder netwerk gerelateerd systeem is beveiligd met zijn eigen inlogcode. Deze inlogcode wordt
iedere maand veranderd (vereiste van het netwerk).